Lakeuden jätelautakunta

Jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustaja jätelautakunnassa, 1 edustaja alkavaa 25 000 asukasta kohden. Lautakunta toimii yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksessa tai virkamiespäätöksinä.

Lautakunnan tehtäviä

Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään, päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta, jätemaksutaksan hyväksyminen, päätökset jätemaksun määräämisestä sekä millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan.


Ajankohtaista

14.11.2018
Lakeuden jätelautakunnan kokouksen 21.11. esityslista nähtävillä.
Lue lisää

08.11.2018
Lakeuden jätelautakunnan kokouksen 24.10.2018 pöytäkirja nähtävillä
Lue lisää

04.09.2018
Hakemukset ja ilmoitukset mahdollista lähettää jätelautakunnalle myös sähköisesti.
Lue lisää

01.08.2018
Lakeuden jätelautakunta tekee tarkastuskäyntejä toimialueensa kiinteistöjen kompostoreilla ja jäteastioilla syksyn aikana.
Lue lisää