Voimassa oleva jätemaksutaksa

Jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätemaksutaksassa. 
Lakeuden jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 4.11.2015 Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistoiminta-alueen palvelutasomäärityksen sekä kokouksessa 6.11.2019 toimialueensa uusimman jätemaksutaksan. Jätetaksassa määritellään jätemaksut, jotka peritään asumisessa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä mukaan lukien asumislietteet. Jätemaksujen tulee vastata tarjottua palvelutasoa ja kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen 
sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Jätelain 79 §:n mukaisesti kunnallisen jätemaksun kertymästä ja käytöstä on tiedotettava vuosittain asukkaita ja muita jätehuollon käyttäjiä.