Ajankohtaista

30.04.2019

Vuoden 2018 jätemaksujen kertymä ja käyttö on julkaistu jätelautakunnan nettisivuilla ja se löytyy Taksat -välilehdeltä.

Jätelaki ohjaa kunnallisen jätehuollon järjestämistä, toteuttamista ja valvontaa. Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) mukaisesta järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kunnalle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin.

Jätelain 79 § mukaisesti kunnallisen jätemaksun kertymästä ja käytöstä on tiedotettava asukkaita ja muita jätehuoltopalvelujen käyttäjiä.