Varhaiskasvatuksen e-Asiointi

Ilmajoen kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen sekä päivähoitopaikan sähköinen hakeminen.

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.

Palvelun kautta ilmoitetaan lasten hoitoajat, tehdään hoitopaikkahakemukset sekä voidaan vastaanottaa sähköiset päätökset hoitoon liittyen (otetaan käyttöön myöhemmin).

ESIOPETUKSEEN JA VARHAISKASVATUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 2020


SIIRRY VARHAISKASVATUKSEN eASIOINTI-PALVELUUN

eAsiointi-palveluun liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä toimistosihteeri Ritva Koskelaan (044 4191 263)

Ohje sähköisen eASIOINTI-palvelun käyttöön (pdf)

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN:

Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viikoksi etukäteen viimeistään edeltävän viikon tiistaina klo 12:00 mennessä sähköisen järjestelmän kautta.
Hoitoajat voi ilmoittaa pidemmällekin ajalle, mikäli ne ovat tiedossa.

Tämän jälkeen muutokset hoitoaikoihin ilmoitetaan tekstiviestillä suoraan lapsen varhaiskasvatuspaikan hoitoryhmään. Hoitoajat tulee ilmoittaa aina kokonaisina kalenteriviikkoina maanantaista perjantaihin (vuorohoidossa maanantaista sunnuntaihin).

Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen tai vapaapäivä, ja viikko on jo lukittu, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lapsen hoitoryhmään.


MOBIILIKIRJAAMINEN:

Ilmajoen varhaiskasvatuksessa on käytössä  mobiilikirjaaminen 1.11.2017 alkaen.


Lasten päivähoitoon saapuminen ja hoidosta lähteminen rekisteröidään sähköisesti NFC-tunnisteen (ns. tägin) kautta hoitopaikan älypuhelimen avustuksella.

  • Lasten NFC-tunnisteet luovutetaan vanhemmille hoitopaikoista. Tunniste on lapsikohtainen ja henkilökohtainen eli tunniste on sidottu yhden lapsen tietoihin.
  • Huoltajat säilyttävät NFC-tunnisteita.
  • Tunnistetta ei saa luovuttaa pysyvästi toiselle henkilölle. Tunnisteen vastaanottanut henkilö vastaa tunnisteen säilytyksestä. Tunnisteen katoamisesta veloitetaan 5 euron suuruinen maksu.
  • Tunnisteeseen ei saa kirjoittaa lapsen nimeä esim.tussilla. Perheen lasten tunnisteet voi erotella toisistaan esim. tarralla
  • NCF-tunniste palautetaan hoitopaikkaan tai varhaiskasvatustoimistolle heti lapsen kunnallisen hoitosuhteen päätyttyä. Hoitosuhteen loppuessa palauttamattomista tunnisteista peritään 5 euroa per tunniste.

 

Mobiilikirjausta on helppo käyttää – näin se sujuu arjessa!

Tuodessasi lastasi hoitoon näytä tunnistetta hoitopaikan kännykkään. Tunnisteen avulla lapsi kirjautuu hoitoryhmään saapuneeksi. Iltapäivällä lasta haettaessasi käyt taas näyttämässä tunnistetta kännykkään ja lapsi kirjautuu hoidosta ulos.

Järjestelmän avulla varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on reaaliaikainen tieto lasten paikallaolosta, ja se myös sujuvoittaa hoitopäivien läsnäoloseurantaa ja hallinnollista paperityötä.