Ikääntyneet

Iän myötä energiankulutus usein pienenee, koska liikkuminen vähenee ja lihasmassan määrä pienenee. Myös syödyn ruoan määrä yleensä vähenee, jolloin proteiinin, vitamiinien ja kivennaisaineiden saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi. Päivittäisen energiansaannin tulee vastata kulutusta.

Ikääntyneen ravitsemushoidon tavoitteena on parantaa elämänlaatua, ylläpitää toimintakykyä ja hidastaa ikääntymiseen liittyvien sairauksien etenemistä. Ruoka ja ruokailu tuovat psyykkistä ja sosiaalista mielihyvää, rytmittävät päivää ja luovat turvallisuuden tunnetta. Ruoka on osa hoitoa ja huolenpitoa. Ruokavalion ohella liikunta edistää toimintakyvyn säilymistä. Ikääntyneiden ruokavaliossa tärkeää on ruoan riittävä määrä. Ruoka-aineita käytetään monipuolisesti ja vaihtelevasti. Mitään ruoka-ainetta ei jätetä ruokavaliosta pois, ellei siihen ole lääketieteellistä syytä tai sairautta. Ruokavalion rasvan laatuun ja määrään suhtaudutaan joustavasti ikä ja elämänlaatu huomioon ottaen. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ravitsemushoitoon.

Kotokartanon keittiö, puh. 044 4191 753
Valmistaa ateriat Kotokartanon, Niittykodin, Könninkodon, Hopiaradin asiakkaille 

Tillariina (TK:n keittiö), puh. 044 4191 520
Valmistaa ateriat terveyskeskuksen potilaille ja henkilökunnalle, Herralan koululle, kotiateriapalveluasiakkaille, Toimintatalolle, Kotirappuun  ja Onnenkodin ja Puistokodin asiakkaille.

Ateriapalvelutilaukset ja muutokset tilauksiin, Keskusta puh. 044 790 2476 Koskenkorva puh. 044 790 2481

Ruokapalvelupäällikkö
Pirjo Sivula
puh. 044 4191 418

Ruokalistat :
muutokset mahdollisia

Päiväkodit 2019-2020
Koulut 2019-2020
Herralan koulu 2019-2020

APIP aamu- ja välipalalista 


Kotokartano

Tillariina
Tillariina palvelee seuraavia asiakkaita / asiakasryhmiä:
JIK:n ja Ilmajoen kunnan henkilökunta
Herralan koulun oppilaat ja henkilökunta
akuuttiosaston potilaat
avopalveluateriat koteihin
Toimintatalon ja Kotirapun väki
Onnenkodin ja Puistokodin asukkaat