Rekisteröitymismenettely

Pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1-50 megawatin energiantuotantolaitoksista ei tarvitse enää ympäristölupaa. Sen sijaan ne tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Uusia laitoksia muutos koskee heti, mutta olemassa oleville laitoksille on säädetty siirtymäaika. Kaikki asfalttiasemat ja pienet polttolaitokset tulevat rekisteröinnin piiriin viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemat pääsääntöisesti vuoteen 2020 mennessä.

Uusien laitoksien tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus ympäristölautakunnalle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Huom. mikäli polttonesteen jakeluasema tai asfalttiasema sijaitsee pohjavesialueella, on se edelleen ympäristölupavelvollinen. Ympäristölupavelvollisuus saattaa joissain muissakin tilanteissa tulla kyseeseen, esim. naapuruushaitan johdosta. 

Rekisteröinti-ilmoitus sekä lisäohjeita ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristöinsinööri
Mika Yli-Petäys
p. 044 4191 346