Lannan levitys ja lannan patterointi-ilmoitukset

Lannan levitys

Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Pohjavesialueilla kuivalannan ja lietteen käyttöä lannoitteena on rajoitettu. Pääsääntöisesti pohjavesialueelle ei saa levittää kuivalantaa, lietelantaa, virtsaa, puristenestettä tai pesuvesiä. Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu perustettavaa kasvustoa varten keväällä, lanta mullataan välittömästi ja kerralla käytettävä lantamäärä  ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpilannoitusmäärää.

Salonmäki A:n ja B:n sekä Koskenkorvan pohjavesialueille on tutkimusten perusteella määritelty lietelannan levityskieltoalueet, jotka avautuvat alla olevista linkeistä.

Salonmäen pohjois- keski- ja eteläosien , sekä Koskenkorvan pohjavesialueiden lietelannan levityskieltoalueet

Lannan varastointi ja patterointi-ilmoitus

Lannan varastointitilan tulee kattaa koko vuoden tarve, lukuunottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa. Poikkeuksista lannan varastoinnissa  on aina tehtävä etukäteen ilmoitus ympäristölautakunnalle. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa antaa asiasta ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisia määräyksiä.

Patterointi-ilmoituslomake

 

Ympäristöinsinööri
Mika Yli-Petäys
p. 044 4191 346