Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto

Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta rikos- ja riita-asioiden käsittelyä. Sovitella voidaan mm. vahingontekoja, ilkivaltaa, varkauksia ja pahoinpitelyjä sekä yksityishenkilöiden riita-asioita. Sovittelussa voi olla sekä asianomistajarikoksia että virallisen syytteen alaisia rikoksia. Asianomistajarikos on rikos, josta virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, jollei uhri sitä vaadi. Virallisen syytteen alainen rikos on teko, josta syyttäjällä on syyteoikeus asianomistajan kannasta huolimatta. Onnistunut sovittelu voidaan ottaa huomioon syyteharkinnassa sekä rangaistusta tuomittaessa ja mitattaessa.

Sovitteluneuvottelussa osapuolet keskustelevat kasvotusten tapahtuneesta ja sen seurauksista. Jos asiassa päästään sovintoon, siitä laaditaan kirjallinen sovittelusopimus. Sovittelutoimisto toimittaa sovittelusopimuksen tiedoksi aloitteen tehneelle tai sitä käsittelevälle viranomaiselle (esim. syyttäjälle ja/tai poliisille) sekä seuraa sopimuksen toteutumista. Aloite sovittelusta voi tulla poliisilta, syyttäjältä, sosiaalityöntekijältä, muilta viranomaisilta tai asianosaiselta/asiakkaalta itseltään.

Sovittelussa osapuolet voivat kohdata toisensa ja käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut ja keinot aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi siten, että rikos- tai riita-asia tulee asianosaisten väliltä sovituksi. Sovittelussa paikalla olevien sovittelijoiden tehtävänä on olla osapuolten tukena ja varmistaa, että sovittelu on tasapuolista ja puolueetonta.

Sovittelun osapuolina voivat olla kaikenikäiset. Lasten ja nuorten asioissa sovitteluun osallistuvat myös huoltajat. Rikosasioissa asianomistaja eli uhri voi olla yksityishenkilö, yhteisö tai yritys. Riita-asioissa ainakin yhden osapuolen tulee olla luonnollinen henkilö.

 

Yhteystiedot: 
Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto
Valtion virastotalo Fallesmanni,
Juhonkatu 4, 4 krs.
60320 Seinäjoki

Henkilökunta
Sovittelutoimiston johtaja
puh. (06) 416 6452 tai 040 7748 465

Sovittelunohjaaja
puh. (06) 416 6453 tai 040 7748 469

Sovittelunohjaaja
puh. (06) 416 6451 tai 040 7748 464