Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää ja maksullista apua ja tukea Ilmajoella asuville lapsiperheille. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Toiminnan tavoite on tukea ja auttaa vanhempia perheen arjen sujumisessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen kanssa yhdessä tekemistä sekä käytännön apua. Perheitä voidaan auttaa esimerkiksi päivittäisissä kodinaskareissa. Käytännön avun lisäksi lapsiperheiden kotipalvelu voi olla arjen jakamista vanhempien kanssa keskustellen, kuunnellen ja opastaen.

Perheen ottaessa yhteyttä arvioidaan palvelun tarve, kotipalvelua myönnetään yksilöllisen tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien perusteella mm. seuraavien kriteerien perusteella.

• vaikea äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi
• vaikea elämäntilanne
• vanhemman toimintakyvyn alentuminen
• yhtäkkinen vanhemman väsymys ja uupumus

Asiakas voi tilata kotipalvelua lapsiperheiden kotipalvelusta, sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijöiden kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksut seuraavasti:
0-2 tuntia kestävä käynti 15 €
2 – 5 tuntia kestävä käynti 20 €
yli 5- tuntia kestävä käynti 30 €

Kotipalvelu hakemus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Katri Haapamäki
puh. 044 4191 603

Sanna Iso-Somppi
puh. 044 4191 679