Koulut

Vuonna 1943 – ensimmäisenä maana maailmassa – Suomessa säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Lainsäädäntö takaa tänäkin päivänä maksuttoman päivittäisen aterian esi- ja perusopetuksesta lähtien toisen asteen opintojen loppuun. Kouluaterian tulisi kattaa noin kolmannes oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta.

Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluaikaisen ruokailun tarkoituksena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Hyvin suunniteltu ja rytmitetty kouluruokailu ja ateriat, jotka oppilaat myös säännöllisesti syövät, ylläpitävät oppilaan työvireyttä koulupäivän aikana ja vähentävät levottomuutta oppitunneilla. On erittäin tärkeää, että jokainen oppilas syö kouluaterian päivittäin, sellaisena kokonaisuutena kuin se on suunniteltu, jättämättä mitään osioista syömättä. (Vrn, 2008)

Ruokailutilanteessa lapsi oppii toisten huomioon ottamista, sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Rauhallinen ja miellyttävä ruokailuhetki opettaa myös arvostamaan ruokaa ja yhdessä ruokailua. Kouluruokailu kasvattaa ruokakulttuuriin. Lapsi oppii arvostamaan ruokaa ja ruokaan liittyviä eri ulottuvuuksia, kuten hyviä tapoja, teemapäiviä ja juhlia.

Koulukeittiöiden puhelinnumerot:
Ahonkylä          044 4191 702 / kts. Jaakko Ilkan koulu
Herrala              044 4191 520
Ilomäki              kts. Västilä
Koskenkorva   044 4191 808
Luoma               044 4191 740 / kts. Jaakko Ilkan koulu
Munakka          044 4191 705
Neiro                  06 4228 544
Nopankylä       kts. Västilä
Palonkylä          06 4245 331 / kts. Jaakko Ilkan koulu
Peltoniemi       044 4191 464 / kts. Jaakko Ilkan koulu
Tuomikylä        kts. Neiro
Västilä                044 4191 708
Jaakko Ilkan koulu & lukio  044 4191 654

Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus

Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus sijaitsee Nopankylässä Kalajaisjärven rannalla. Leirikeskuksessa järjestetään nykyisin vain kunnan omia tilaisuuksia ja leirejä.
Keittiön puh. 044 4191 821 (toiminnassa vain silloin, kun leirikeskuksessa on tapahtumia).

Ruokapalvelupäällikkö
Pirjo Sivula
puh. 044 4191 418

Ruokalistat :
muutokset mahdollisia

Päiväkodit 2019-2020
Koulut 2019-2020
Herralan koulu 2019-2020

APIP aamu- ja välipalalista 


Kotokartano

Tillariina
Tillariina palvelee seuraavia asiakkaita / asiakasryhmiä:
JIK:n ja Ilmajoen kunnan henkilökunta
Herralan koulun oppilaat ja henkilökunta
akuuttiosaston potilaat
avopalveluateriat koteihin
Toimintatalon ja Kotirapun väki
Onnenkodin ja Puistokodin asukkaat