Kadut ja yksityistiet

Kunnossapito

Kunnossapito toteutetaan alueurakointina pääosin urakoitsijoiden toimesta ja osittain keskustaajaman alueella kunnan omalla kalustolla.

Talviaurauksen lähtökynnyksenä on kaduilla 4 cm ja yksityisteillä 6cm tai liikennöitävyyden selvä aleneminen.

Liukkauden torjunnan lähtökynnys ylittyy kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Katujen ajoradan hiekanpoisto tehdään kunnan toimesta,  muu puhtaanapito kuuluu kiinteistölle. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, L 699/78:

9 §: Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohojen poistaminen ajoradalta tai jalkakäytävältä.

10 §: Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.

Katu- ja tievalaistus käynnistyy hämäräkytkimillä ja ne pidetään kokonaan pois kytkettyinä kesäkaudella huhtikuun puolivälistä elokuun alkuun. Tie- ja katuvalaistusta on kunnan hoidossa yht. n. 68km. 

Katujen rakentaminen

Katujen- ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan pääosin omana työnä, konetyöt hankitaan ostopalveluina.

Kunnossapidettäviä yksityisteitä Ilmajoen kunnalla on n 165 km. 

 


ELY / Liikennevirasto                        Suomen Tieyhdistys    

 

Käyntiosoite:
Ilkanti 17 (Ilkanrati)

Kunnossapitomestari
Markku Rinta
puh. 044 4191 314

Kunnallistekniikan insinööri
Sari Paananen (virkavapaalla)

Kunnallistekniikan insinööri vs.
Tiina Penttilä
puh. 044 4191 305

Työmaamestari
Jari Alatalo
puh. 044 4191 318