Puistot ja yleiset alueet 

Puistot

Puistot pidetään hoitoluokituksen mukaisesti viihtyisinä ja siisteinä. Leikkipaikat pidetään turval­lisina. Puistot hoidetaan hoitoluokituksen vaatimusten mukaan. 

Tiilitehtaan montun, Kalajaisjärven ja Ollinjärven virkistyspaikat pidetään puhtaina ja turval­lisina. 

Pyydämme käyttäjätahoja informoimaan välittömästi puut­teista ja korjaus­tarpeista.

 

Urheilualueet

Urheilupaikkojen kunnossapidolla turvataan kuntalaisille vähintään tyydyttävät liikuntamahdollisuudet sekä hyvät suorituspaikat kilpaurheilulle.

Kilpapesäpallo keskitetään pesäpallokentälle, vanhalle urheilukentälle sekä Laidunalueen nuorisopesäpallokentälle, Honkalanmäen yleisurheilukentälle yleisurheilu ja kilpajalkapallo sekä Laidunalueen kentille jalkapallon harjoittelu. Muut kentät toimivat kyläkenttinä.

Palonkylän, Kalajaisjärven ja Santavuoren kuntoradat toimivat sekä kunto- että hiihtoratana.

Talviaikaan luistelun harrastajille luodaan tyydyttävät olosuhteet keskustaajamaan. Eri koulupiireissä avustetaan omatoimista luistelualueiden hoitoa, sekä avustetaan kyläkenttien hoitoa yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.

Metsät

Kunnan metsät hoidetaan taloudellisesti hyväksytyn met­sä­suun­ni­telman 2016 - 2025 mukaan.

Romuautot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä astui voimaan 1.4.2009. Lain mukaan kunnalla on oltava varasto siirrettyjen ajoneuvojen säilytystä ja muuta käsittelyä varten (3§).

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvojen siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuuden (8§).

Yksityiseltä alueelta siirto säilytykseen voi tapahtua vain alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

 

Käyntiosoite:
Ilkanti 17 (Ilkanrati)

Kunnossapitomestari
Markku Rinta
puh. 044 4191 314

Kunnallistekniikan insinööri
Sari Paananen (virkavapaalla)

vs. kunnallistekniikan insinööri Tiina Penttilä
puh. 044 4191 305

Työmaamestari
Jari Alatalo
puh. 044 4191 318