Ympäristövalvonta

Ympäristötoimi hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Ympäristönsuojeluviranomaisen tavoitteena on huolehtia siitä, että lupapäätöksillä, neuvonnalla ja suunnitelmilla estetään vesien, maaperän ja ilman pilaantuminen ja luonnon muu kohtuuton kuormittaminen sekä samalla huomioidaan asukkaiden elinympäristön terveellisyys ja viihtyisyys. Ympäristötoimi antaa lausuntoja eri viranomaisille ja huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta. Lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin pyritään siihen, että erilaiset toiminnot aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja. 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja sen alaisena viranhaltijana ympäristöinsinööri.

Ympäristöinsinööri
Mika Yli-Petäys
p. 044 4191 346