Esiopetus

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (laki 1040/2014).

Lukuvuonna 2020-2021 esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2014 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2013 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan sivistystoimenjohtajalta). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (POL 25 § 2 mom.).

Lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta järjestetään Ahonkylän koulun esiopetusyksikössä, Munakan päiväkodissa,  Neiron päiväkodisa, Palonkylän esiopetusyksikössä (vuosiluokaton esi- ja alkuopetus), Peuralan päiväkodissa, Västilän koulun esiopetusyksikössä, Koskenkorvan koulussa erillisryhmässä (ryhmä vähintään 7 oppilasta), yhdysluokkaopetuksena Ilomäen  ja Nopankylän kouluissa. Kaikissa muissa esiopetusyksiköissä järjestetään esiopetuksen lisäksi päivähoitoa paitsi Ilomäen, Koskenkorvan ja Nopankylän kouluilla.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2020-2021 -ohjeistus

Hakulomake esiopetukseen lukuvuodelle 2020-2021

 

Hakulomake kuljetukseen

 

Esiopetussuunnitelma 1.8.2011 alkaen 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen opas

 

Lapsiperheiden palvelut Ilmajoella

Sivistystoimisto

Käyntiosoite
Ilkantie 18
(3-kerros)
sivistystoimisto@ilmajoki.fi 
 
Sivistysjohtaja vt.
Jarmo Kuoppala
puh. 044 4191 280

Toimistosihteeri
Johanna Yli-Pirilä
puh. 044 4191 282

Toimistosihteeri
Helena Soini
puh. 044 4191 284

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Mirva Nevala-Kytösaari
puh. 044 4191 488

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja
Heikki Koskimies

Päivähoitotoimisto

käyntiosoite:
Ilkantie 18

Varhaiskasvatusjohtaja
Eveliina Nokua-Keisanen
puh. 044 4191 266

Toimistosihteeri
Ritva Koskela
puh: 044 4191 263
 

Rekisteriselosteet
Pro Consona Päivähoito Mukana mobiiliratkaisu

Pro Consona Päivähoito

 

Päiväkotien ruokalistat  2019 - 2020

Koulujen ruokalistat 2019 - 2020 

 

Koulukuraattorit

Esikoulu ja peruskoulu
Kari Marttila
puh. 044 4191 415
sähkoposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Esikoulu, peruskoulu ja lukio
Tuomas Vihtonen
044 4191 818
sähkoposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Sedu Ilmajoentie ja Rengonharju sekä Etelä-Pohjanmaan Opisto
Sari Viianen
044 4191 633
sähköposti etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Koulupsykologi
Perusopetus ja lukio
Jenniina Bengts virkavapaalla
044 790 2357

Sij.  Psykososiaalinen ohjaaja,
Panu Räsänen, puh. 044-452 5626

sähköposti
etunimi.sukunimi@jikky.fi