Päihdepalvelut

Irti Huumeista ry
JIK ky:n päihdetyö

Kotirappu
Laitoskuntoutus
Nimettömät Alkoholistit (AA)
Vertaistukea Alkoholistien läheisille (AL-Anon)

Mielenterveyspalvelut

Ilmajoen psykiatrinen poliklinikka
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Psykologipalvelut
Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry

VitaPönkä ry

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukipiste
Kotirappu

Könnintie 34 B  
60800 Ilmajoki
puh. 044-7902599, 044 7902 360

Kotirappu on JIK ky:n alaisuudessa toimiva tukipiste aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kotirapusta saat apua tavallisen arjen keskellä mieltäsi askarruttaviin asioihin sekä toimintoihin. Kotirappu on avoinna ma-to klo 8:00-15.30 sekä pe 8:00-13.45. Yhteisissä tiloissa voi aina olla, kun ohjaaja on paikalla. Toimintamme koostuu arjen askareiden harjoittelusta, keskusteluista, pienimuotoisista virkistysretkistä ja ryhmätoiminnoista, asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden. Kotirapusta tehdään myös tarvittaessa kotikäyntejä.

Kotirapussa saat myös apua lääkinnällisessä kuntoutuksessa mikäli tähän on tarve. Tullaksesi Kotirappuun Sinulla ei tarvitse olla erikseen lähetettä lääkäriltä tai muultakaan taholta.

Ota yhteyttä Kotirappuun, kerromme lisää Kotirapusta ja sen toiminnasta! Ohjaajina toimii sairaanhoitaja Satu Niemelä ja sij.   Teija Salenius (lähihoitaja Jenni Saarikalle vv.)
JIK ky:n (Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi) päihdetyö

Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden runsas käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille kärsimystä. Päihdetyöntekijöiden tarkoitus on auttaa lievittämään päihteiden käytön synnyttämää hätää ja antaa tukea pyrittäessä eroon päihdekierteestä.

Päihdetyöntekijät tarjoavat keskusteluapua ja hoitoonohjausta. Et tarvitse lähetettä, vastaanottoajan voit varata soittamalla (ark. 12-13).

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päihdetyöntekijöiden yhteystiedot:

Päihdetyöntekijä Jaana Malkamo
puh. 044 7902388, jaana.malkamo@jikky.fi
Kurikka, Kurikan Jalasjärvi

Päihdetyöntekijä Leena Hopiavuori
puh. 044 7902387, leena.hopiavuori@jikky.fi
Ilmajoki, Kurikan Jurva

Postitse lähetettävät kirjeet tulee lähettää osoitteeseen;

Ilmajoen terveyskeskus, päihdetyö, Pappilantie 2, 60800 Ilmajoki

Kurikan terveyskeskus, päihdetyö, Mäkitie 47, 61300 Kurikka


Laitoskuntoutukseen hakeutuminen

Avohuollon palvelut ja tukitoimet ovat ensisijaisia. Päihdekuntoutuslaitokset kuuluvat erityispalveluihin ja niihin hakeutuminen edellyttää kuntoutustarpeen arviointia sekä maksusitoumusta (ellei asiakas maksa sitä itse). Maksusitoumus on oltava asiakkaalla ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista. Laitoskuntoutuksen myöntämisestä ja maksusitoumuksesta vastaa Ilmajoen kunnan sosiaalitoimi.

Laitoskuntoutukseen hakeutuminen maksusitoumuksella aloitetaan ensi sijaisesti ottamalla yhteyttä oman alueen päihdetyöntekijään. Mahdollista on myös varata sosiaalityöntekijälle aika, jonka yhteydessä on syytä mainita, että kyseessä on laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi. Ennen sosiaalityöntekijän tapaamista laitoskuntoutukseen hakeutuva täyttää laitoskuntoutushakemuksen, jonka saa sosiaalitoimistosta.
 

Järjestöt ja yhdistykset, jotka tarjoavat tukea päihdekysymyksissä

 
Nimettömät Alkoholistit (AA)
Kirkkotie 2 (hautausmaan huoltorakennus
)

AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa.

Ilmajoen AA-ryhmä kokoontuu ma ja to klo 19.00.
Ilmajoen AA:n auttava puhelin päivystää ma ja to klo 19-20.30 puh. 040 5736 740

Nimettömien Alkoholistien valtakunnalliset sivut: http://www.aa.fi/


Vertaistukea Alkoholistien läheisille (AL-Anon)
Törnäväntie 25 A 5

Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. Jäsenyyden ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. Seinäjoen AL-Anon ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 19.00.

Al-Anon valtakunnalliset kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.al-anon.fi/

 
Irti Huumeista ry
Irti Huumeista, Seinäjoen alueosasto
Kasperinviita 15
60150 Seinäjoki
puh. (06) 4177 840
seinajoki@irtihuumeista.fi

Irti Huumeista ry on valtakunnallinen ehkäisevää päihdetyötä tekevä vapaaehtoisjärjestö. Työmuotoja ovat mm. asiakastapaamiset, luennot ja tapahtumat, puhelin- ja sähköpostiauttaminen, tukihenkilötoiminta ja vertaistukiryhmätoiminta.

Huumeidenkäyttäjien läheisten Vertaistukiryhmä kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin klo 18.30. Lisätietoja puh. 040 8556 083 sekä 040 8556 087 ja 040 8337 411

Nuorten toipuvien ryhmästä voi tiedustella numerosta 040 8557 411. Osasto päivystää valtakunnallisessa päivystävässä puhelimessa 010 8045 50 perjantaisin klo 18 - 21.

Lisätietoja Irti Huumeista ry:n toiminnasta yhdistyksen kotisivuilta www.irtihuumeista.fi

 
Psykiatrian sairaanhoitaja
Ei edellytä lähetettä.  Vastaanotolla kartoitetaan esimerkiksi elämätilannetta, oireita, lääkityksen toimivuutta/tarvetta, sairausloman tarvetta ja ohjataan oireiden sekä elämänhallinnan selviytymiseen. Käyntikerrat sovitaan tarpeen mukaan noin 1-10 kertaa. 
Ajanvaraus puhelinaikana arkisin klo 12-13.

Lisätiedot: Psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka Huoman,  puh. 044 5503 057

 
Psykologipalvelut

Perusterveydenhuollossa toteutettavaa mielenterveystyötä nuorten, aikuisten,
työterveyshuollon asiakkaiden ja vanhusten parissa. Työ sisältää ennaltaehkäisevää työtä, neuvontaa, ohjausta, tarvittavia tutkimuksia ja hoitoa lievissä mielenterveysongelmissa ja elämän kriisitilanteissa. Psykologi kuuluu perhekeskuksen monialaiseen tiimiin.

Kirsti Kivimäki puh. 044 7902 341, ajanvaraus ma ja ke-pe klo 12-13Järjestöt ja yhdistykset, jotka tarjoavat tukea mielenterveyskysymyksissä


VitaPönkä ry

Kaikille avoin ilmajokinen mielenterveysyhdistys, jonka tavoitteena on saada psyykkiset sairaudet samalle viivalle muiden sairauksien kanssa. Toiminnan taustalla on ajatus siitä että meillä kaikilla on oma mielenterveys. Yhdistys haluaa saada aikaan hyvää niin kunnallisella kuin oman maakunnan alueella.

Yhteystiedot: VitaPönkä ry /pj. Marjo Takkunen
Hannukselantie 266, 60800 Ilmajoki
puh. 045 6356 874

vitaponka@wippies.fi, http://vitaponka.blogit.fi

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten yhdistys. Mielenterveysomainen on henkilö, jonka läheisen päihteidenkäyttö tai mielenterveys aiheuttaa huolta.

Toiminnalla edistetään omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Tavoitteena on kaikkien perheenjäsenten huomiointi ja tukeminen psyykkisen sairastamisprosessin eri vaiheissa. Yhdistys toimii myös omaisten edunvalvojana jakamalla tietoa ja neuvomalla sekä vaikuttamalla yleiseen asennoitumiseen mielenterveysasioissa.

Yhteystiedot ja ajantasaiset tiedot vertaistukiryhmistä sekä muusta toiminnasta nettisivuilta www.finfamiep.fi