Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella.

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.


Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen! www.kela.fi/toimeentulotuki

Näin täytät paperihakemuksen
Näin täytät verkkohakemuksen

Tukea on mahdollista hakea paperilomakkeella, verkossa tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Kelaan voi myös varata ajan.

Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kunnasta

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea. Hakeminen edellyttää, että asiakkaalla on ensin Kelassa voimassaoleva toimeentulotukipäätös.

Hakemukseen pääset tästä.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saat lisätietoa kunnan sosiaalitoimistosta.


Milloin haet Kelasta, milloin kunnasta?

1. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta.
2. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on sellaisia muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan käsiteltäväksi.
3. Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.
4. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.


 

Sosiaalityöntekijä

Ritva Uusipaikka
puh. 044 4191 256

soittoaika ma-to klo 10-11