OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen

Opetussuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä kokonaisuus. AINOA AJANTASALLA OLEVA OPETUSSUUNNITELMA ON osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ops

 

      1. ILMAJOEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen

              * Paikallinen oppimisen tuki esiopetuksessa

      2. ILMAJOEN KUNNAN LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen

      3. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

      4. ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen​

              * Eteläpohjalainen A1-kielen opetussuunnitelma

              * Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasunnitelma

              * Työrauhaa koskeva suunnitelma

              * Kirjaston ja koulun yhteistyö Ilmajoella

              * Moniammatillisen yhteistyön vuosikello koulun ap/ip -toiminnassa

              * Tasa-arvosuunnitelma

              * Toimintamalli kiusaamisen puuttumiseksi

              * Koulukuljetusten periaatteet

              * Kieliohjelma 1.8.2016 alkaen

              * Ilmajoen esi- ja perusopetuksen ohjaussuunnitelma

              * Kyläkoulujen VAL-valintatarjotin kooste

              * Oppilashuoltosuunnitelma

              * Opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 - 2021

              * Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen opintokokonaisuudet ja arviointi

              * Oppimisen ja koulunkäynnin tuen opas

              * Etelä-Pohjalainen maahanmuuttajien kasvatus- ja koulutusstrategia

              * Kulttuurikasvatussuunnitelma

              * Koulun ulkopuolisen opetuksen opas

              * Ilmajoen kunnan kotiopetusta koskevat käytänteet

 

     TIIVISTELMÄ— ETELÄ-POHJALAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

              

     Ilmajoen kunnan kuntastrategia vuosille 2017-2021:

     http://www.ilmajoki.fi/?lang=fi&id=606

     Ilmajoen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma, päivitetty 2014:

     http://www.ilmajoki.fi/files/Tiedostot/Liikenneturvallisuussuunnitelma_paivitetty_2014.pdf

     Ilmajoen kunnan tasa-arvosuunnitelma 2015-2017:

     http://www.ilmajoki.fi/files/OPS/Tasaarvosuunnitelma.pdf

     Ilmajoen kunnan kulttuuristrategia:

      http://www.ilmajoki.fi/files/Tiedostot/Ilmajoen_kulttuuristrategia.pdf