PÄIVÄKODIT

Esiopetusyksikkö Ahonkylä, puh 044 4191 685
Osoite: Koulutie 41

Päiväkoti Jaakonkuja, puh. 044 4191 607
Osoite: Jaakonkuja 13

Päiväkoti Käpälämäki, puh. 044 4191 714
Osoite: Kalliovuorentie 62

Päiväkoti Metsätähti, puh. 044 4191 884
Osoite: Äkkijuhantie 12

Päiväkoti Munakka, puh. 044 4191 809 (myös esiopetus)
Osoite: Kettusaarentie 31

Päiväkoti Neiro, puh. 044 4191 746 (myös esiopetus)
Osoite: Saunamäentie 307

Päiväkoti Paimenkuja, puh. 044 4191 847
Osoite: Paimenkuja 1

Esiopetusyksikkö Palonkylä, puh. 044 4191 739
Osoite: Savitie 10 B

Esiopetusyksikkö ja päiväkoti Peurala, puh. 044 4191 236
Osoite: Peuralankuja 40

Päiväkoti Päivätie, puh. 044 4191 882
Osoite: Päivätie 8

Päiväkoti Tammikuhnala, puh 044 4191 460
Nikkolantie 12A

Päiväkoti Vanamo, puh. 044 4191 885
Osoite: Kalliolantie 2

Esiopetusyksikkö Västilä, puh. 044 4191 819
Osoite: Hyövältintie 4

 

 

PERHEPÄIVÄHOITO

 

VARHAISERITYISKASVATUS

 

Yksiköiden esittelyt:

AHONKYLÄ


puh. 044 4191 685
Osoite: Koulutie 41

Vastaava lastentarhanopettaja
Essi Valli, puh. 044 4191 685

Ryhmät

Huvikumpu
044 4191 685
Vaahteramäki
044 4191 686

Viimeisimmän Ahonkylän koulun laajennuksen yhteydessä saatiin upouudet tilat eskarille koulun alimmaiseen kerrokseen. Tilat otettiin käyttöön maaliskuussa 2017. Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulun työpäivien mukaan aina ma-to klo 9.00-13.00 ja pe klo 9.00-12.00. Esiopetuksen lisäksi perheillä on mahdollisuus varhaiskasvatukseen, jota tarjotaan arkipäivisin suunnilleen 6.00-17.00 välillä. Vuorohoitoa tarvitsevat eskarilaiset kuljetetaan taksilla Käpälämäen päiväkotiin. Hoitoajat vanhemmat varaavat eukäteen sähköisestä järjestelmästä, johon pääsee kunnan nettisivujen kautta kohdasta Varhaiskasvatus. Eskarissa touhuillaan kahdessa ryhmässä: Huvikummussa ja Vaahteramäessä, jotka on vielä jaettu pienempiin porukoihin (Sikuriinat/Pitkätossut ja Metkula/Kissankulma).

Eskarin toiminnassa painottuu paljon leikin ja toiminnallisuuden kautta oppiminen sekä itse tekeminen ja kokeminen. Teemme tiivistä yhteistyötä koulun kanssa, jotta siirtymävaihe esiopetuksesta kouluun sujuisi mahdollisimman mukavasti.

 

Essi

 

JAAKONKUJA
puh. 044 4191 607
Osoite: Jaakonkuja 13

Päiväkodinjohtaja, puh. 044 4191 736
Erja Vainionpää

Vastaava lastentarhanopettaja, puh. 044 4191 607
 

Ryhmät

Nappulat
044 4191 606
Nopat
044 4191 607

Jaakonkujan 32-paikkainen päiväkoti perustettiin vuonna 2016 eläinlääkärin entiseen asuntoon Ilmajoen keskustaan. Kirjasto, kirkko ja Ilmajoki-halli, erilaiset leikkikentät sekä kulttuurihistorialliset retkikohteet sijaitsevat kävelymatkan päässä.

Päiväkodissa on kaksi ryhmää; 1-3- vuotiaat Nappulat, sekä 3-5 –vuotiaat Nopat

Toimintamme perustuu Varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa leikin merkitys korostuu kaiken oppimisen perustana. Leikki ja ohjattu toiminta tapahtuu pienryhmissä lapsen yksilöllisyys huomioon ottaen.

Pidämme tärkeänä vuorovaikutuksellista oppimisympäristöä, jossa keskiössä on lapsen hyvinvointi

Mariitta Hinkkanen

 

KÄPÄLÄMÄKI
Osoite: Kalliovuorentie 62

Tupsuhännät
puh. 044 4191 814
Pikkutassut
puh. 044 4191 741
Karhunpesä, vuorohoitoryhmä
puh. 044 4191 803
Tassula
puh. 044 4191 742
Otsola                                                                         
puh. 044 4191 743
Metsäkulma                                                            
puh. 044 4191 745
Vauhtitassut                                                            
puh. 044 4191 744

Päiväkodin johtaja, aluejohtaja Saija Keski-Heikkilä, puh. 044 4191 714 (virkavapaalla 5/2020)
vs. aluejohtaja Anne Mäki p. 044-4191732

Vastaava lastentarhanopettaja
Maarion Raivio

Käpälämäen päiväkoti on avannut ovensa 3.1.2011. Päiväkoti sijaitsee Ilmajoen Ahonkylässä Käpälämäen kallioiden kainalossa. Päiväkodin erityispiirteenä on vuorohoito, jonne on keskitetty koko kunnan viikonloppu- ja yöhoito.

Käpälämäen päiväkodissa lapsi huomioidaan yksilöllisesti turvallisessa ja lämpimässä sylissä. Haluamme edistää jokaisen lapsen hyvinvointia kannustamalla osallisuuteen, liikuntaan ja leikkiin. Tämän toteutumista edistävät toimintamme painopisteet; pienryhmätoiminta, lapsen osallisuus, liikuntamyönteisyys ja omahoitajuus.

Käpälämäessä mahdollistamme lapselle uusien asioiden oppimisen leikkimällä ja liikkumalla. Lapsella on sisäsyntyinen tarve liikkua, mikä ohjaa lasta tekemään asioita, joita normaali kasvu ja kehitys edellyttävät. Kasvattaja kannustaa ja tukee kokeilemaan ja oppimaan uusia liikunnallisia taitoja. Päiväkotimme toteuttaa Meillä saa -ajatusmallia, jonka tavoitteena on poistaa turhat kiellot turvallisuuden rajoissa ja lisätä arkiliikuntaa niin sisällä kuin pihalla. Päiväkodin sijainti esteettömän elämysliikunta reitin läheisyydessä mahdollistaa leikkimisen ja liikkumisen metsässä.

– Saija Keski-Heikkilä

 

METSÄTÄHTI
Osoite: Äkkijuhantie 12

Puhelinnumerot:
Pesäkolo (yli 3v) 044-4191 846
Taimitarha (0-3v) 044 4191 887

Päiväkodinjohtaja Päivi Toivola

 

puh. 044 4191 884

   Kalliolla metsän reunassa punainen tupa,

   täällä on lasten leikeille lupa.

   Musaa, liikkaa, ja maalausta

   iloa, syliä ja halausta.

   Monenlaista hassua kokeilemme,

   tutkimme, maistamme ja haistamme.

   Kaikkea uutta opimme.

   Kiva on tutustua juuri sinuun Metsätähdessä!

Metsätähti on pieni päiväkoti (36-paikkainen) luonnonkauniilla paikalla Ahonkylässä. Meille luonnon läheisyys antaa ihanat puitteet ulkoilulle, retkeilylle ja luonnon ihmeiden kokemiseen. Meille tärkeää on jokaisen lapsen huomioiminen ja kuunteleminen. Yhteistyössä vanhempien kanssa ja osallistamalla lapset arjen toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen pyrimme antamaan lapsille mielekkään hoitopäivän.

Taimitarhassa (0-3v) toiminta koostuu suurimmaksi osaksi perushoidon, läheisyyden ja leikin ympärille. Lisäksi kokeilemme ja opimme uusia asioita musisoiden, taiteillen ja liikkuen. Pienryhmiä Taimitarhassa on kolme: Puput, Siilit ja Oravat.

Pesäkolossa (3-6v) toimii neljä pienryhmää: Ketut, Karhut, Sudet ja Kotkat. Päivittäin pienryhmissä toteutetaan monipuolista toimintaa sekä opitaan paljon erilaisia uusia taitoja. Toimintaa suunniteltaessa pyrimme huomioimaan niin lasten kuin vanhempienkin toiveita sekä mielenkiinnon kohteita.

- Päivi Toivola

 

MUNAKKA
puh. 044 4191 809
Osoite: Kettusaarentie 31

Päiväkodinjohtaja, puh. 044 4191 807
Elina Peräsaari

Ryhmät

Ketut
Pöllöt
Puunlatvan eskarit

Munakan päiväkoti sijaitsee Munakan kylän ”Seinäjoen päässä” .  Päiväkotimme on perustettu asuinrakennuksena toimineeseen omakotitaloon. Päiväkodin tilat ovat kodinomaiset. Päiväkotimme piha-aluetta reunustavat pellot ja metsät antavat mahdollisuuden kokea luontoelämyksiä  ja vuodenaikojen muutosten seuraamista.

Päiväkodissamme työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja kolme päivähoitajaa. Päiväkodissamme järjestetään myös esiopetusta. Kuudentena aikuisena talossamme työskentelee päiväkotityöntekijä, joka loihtii meille aamuisin maailman parhaan puuron ja iltapäivisin kodinomaisia välipaloja. Hän pitää huolen myös siitä, että päiväkotimme pysyy puhtaana. Ruoka meille valmistetaan lähellä olevassa pienessä Munakan koulussa.

Päiväkodissamme toimii kolme pienryhmää; esikoululaiset ja kaksi  1-5-vuotiaiden ryhmää. Arkemme rakentuu päivärutiineista, joiden väliin mahtuu erilaisia toimintatuokioita. Viikkorytmimme mukailee seuraavaa kiertoa maanantaisin meillä on lelupäivä, tiistaisin ja keskiviikkoisin harjoitamme erilaisia kädentaitoja, torstaisin on muskari ja perjantaisin teemme metsäretkiä lähialueen metsiin. Lapsilähtöinen työote, syli ja leikki ovat asioita, mitkä ohjaavat työtämme Munakan päiväkodissa. Esiopetuksessa keskitymme harjoittelemaan lisäksi kouluvalmiustaitoja.

Munakan kyläläisten kesken vallitseva hyvä henki näkyy päiväkodin arjessa. Päiväkotimme on lasten hoitopaikkojen lisäksi yksi vanhempien kohtaamispaikka. Välitön tunnelma välittyy äkkiä myös työntekijöille, jolloin vanhempien ja hoitajien välille muodostuu nopeasti hyvä kasvatuskumppanuus.

Elina Peräsaari

 

NEIRO
Neiron päiväkoti, Osoite: Saunamäentie 300 B

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja,
puh. 044 4191 747
Katja Antila

Sinilaakso (Eskarit) puh. 044 4191 746

Viherkumpu puh. 044 4191 806

Keltakukkula

Neiron päiväkoti siirtyi syksyllä 2018 Neiron koulun tiloista uuteen samassa pihapiirissä olevaan n. 60-paikkaseen päiväkotiin. Koulun liikuntasali ja urheilukenttä ovat käytössämme. Lähiympäristön metsään teemme retkiä. Päiväkodin piha kannustaa liikkumaan monipuolisesti.

Neiron päiväkodissa on esiopetusryhmä ja kaksi pienempien ryhmää. Päiväkoti on avoinna klo 6:30-17:00, mutta päiväkodilla on valmius avata aiemmin ja palvella klo 18 asti perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Painotamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä yksilö huomioiden, lasten osallisuutta ja toimijuutta sekä turvallisuutta. Oppimisympäristöllä tuetaan leikin kautta oppimista. Perheiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuetaan lapsen hyvää päivää päiväkodilla.

– Katja Antila

 

PAIMENKUJA
puh. 044 4191 847
Osoite: Paimenkuja 1

Päiväkodin johtaja Erja Vainionpää, puh. 044 4191 736

Vastaava lastentarhanopettaja Janni Niemelä puh. 044 4191 847

Paimenkujan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 2012, tuolloin vuorohoitoryhmänä, tarjoten pidennettyjen aukioloaikojen puitteissa lapsille hellää huolenpitoa. Nykyään päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 1 - 5 vuotiaille lapsille aamu kuudesta ilta kuuteen asti. Päivät sisältävät ulkoilun lisäksi leikkimistä, tutkimista, taidekasvatusta ja liikkumista. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan lähialueiden toimintaympäristöjä - muun muassa leikkikenttiä ja metsää. 

Lapsiryhmiä Paimenkujalla on virallisesti kaksi: Kultasiivet (yli kolmivuotiaat) ja Tähtisilmät (alle kolmivuotiaat), arjessa ryhmät jaetaan vielä pienryhmiin. Näin saadaan jokaiselle lapselle turvattua lämmin vuorovaikutus kasvattajan kanssa. Iästä riippumatta lapsille tarjotaan niin syliä kuin uusien taitojen opettelua. 

Toivomme lapsilta ja heidän vanhemmiltaan aktiivista osallistumista varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen - otamme vastaan toiveitanne ja ideoitanne. 

Paimenkujan päiväkoti toimii myös varahoitopaikkana perhepäivähoitajien lapsille.
 

PALONKYLÄ ESIOPETUS
Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus sekä esikoululaisten päivähoito

puh. 044 4191 739
Osoite: Savitie 10 B

Vastaava lastentarhanopettaja, puh. 044 4191 732
Anne Mäki

Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus Palonkylän koululla. Palonkylän esiopetusyksikkö toimii Palonkylän koululla B-rakennuksessa sijaitsevassa ”pienten lasten koulussa”, jossa esikoulu toimii yhdessä perusopetuksen kanssa.

Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus aloitti toimintansa syksyllä 2016. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa lapsi saa edetä oppimisessaan oman kasvun ja kehityksensä mukaisesti. Leikki on lapselle luonnollisin tapa oppia uusia asioita. Oppimista ohjataan oikeanaikaisesti, jossa leikki ja toiminnallisuus toimivat oppimisen välineinä yhdessä turvallisten aikuisten kanssa.

Palonkylän vuosiluokkiin sitoutumattomassa opetusyksikössä toimivat luokanopettajat, lastentarhanopettajat, päivähoitajat sekä koulunkäynninohjaajat moniammatillisena tiiminä. Toiminta pohjautuu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Toiminta toteutetaan tarkoituksenmukaisissa ryhmissä ja opetus etenee oppilaan oppimisen valmiudet huomioiden. Joustavilla opetusjärjestelyillä taataan lapsen ehyt koulupolku ja riittävät taidot ennen siirtymistä kolmannelle luokalle. Esikouluikäiset lapset saavat kasvaa koululaisuuteen tutussa ja turvallisessa ympäristössä, ja pienet koululaiset taas saavat enemmän aika oppimiselle sekä leikille. Esikoululaisille tarjotaan esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa ja pienille koululaiselle iltapäivähoitoa. Näin lapsen esiopetus- ja koulupäivästä saadaan ehyt kokonaisuus tutussa ympäristössä.

Jokaiselle vuosiluokattomassa opetuksessa olevalle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Siinä seurataan lapsen oppimisen polkua ja lapsi itsekin pääsee vanhempien kanssa arvioimaan omaa oppimistaan. Oppilaantuntemus, moniammatillinen yhteistyö ja aikuisten vahvuudet korostuvat vuosiluokattomassa opetuksessa. Myös lasten vahvuudet tulevat tätä kautta oppimiseen mukaan. Koululla on vahva yhteisöllinen arvopohja, joka näkyy esikoulun ja alkuopetuksen toiminnassa.

B-rakennuksessa sijaitsevan rakennuksen lisäksi lasten oppimisympäristöön kuuluvat koulun salin, musiikki- ja käsityöluokan ja koulun pihan lisäksi tärkeänä osana myös läheinen metsä, jonne lapset menevät viikottain Metsämörri-retkille. Lisäksi koulun läheisyydessä on myös ihanteelliset ulkoilu- ja hiihtomaastot. Maaseutumaisemaan lehmineen ja hevosineen voi tutustua vaikka koulun ikkunasta katsoen.

– Anne Mäki

 

PEURALA
puh. 044 4191 236
Osoite: Peuralankuja 40

Päiväkodinjohtaja, puh. 044 4191 736
Erja Vainionpää

Vastaava lastentarhanopettaja, puh. 044 4191 236
Anne Lehtimäki

Ryhmät

Hiiputtajat
Mettiäiset
Haitulat
Sammaleiset

Peuralan päiväkoti on toiminut Peuralan vanhan koulun tiloissa vuodesta 2011 lähtien. Esiopetuksen lisäksi Peuralassa tarjotaan myös päivähoitoa.

Päiväkoti sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Kyrönjoen varrella. Lähellä sijaitseva Kullaanmäen pururata mahdollistaa metsäretket  kaikkina vuodenaikoina. Vanhalla koulun kentällä on erinomainen mahdollisuus harrastaa monipuolista liikuntaa ympäri vuoden. Lisäksi  Peuralassa on myös oma liikuntasali, joka  tilana mahdollistaa taiteellisen kokemisen , toiminnallisen oppimisen ja  liikunnan riemun.

Päiväkodissa vallitsee positiivinen ja turvallinen ilmapiiri. Peuralan henkilökunta tuntee ja tietää olevansa töissä lapsia varten.

– Peuralan väki

 

PÄIVÄTIE
puh. 044 4191 843
Osoite: Päivätie 8

Päiväkodinjohtaja, puh. 044 4191 882
Marianne Anjala

Päivätie on Ilmajoen ensimmäinen päiväkoti, perustettu olympiavuonna 1952, josta kertovat päiväkodissa olevat olympiarengasikkunat. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella paikalla, luonnon helmassa lähellä Koskenkorvan keskustaa. Ympärillämme on metsää, peltoja ja Honkalanmäen asuinalue. Elämme päiväkodin arkea rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Hyvän sijaintimme vuoksi pystymme hyödyntämään arjen toiminnassa lähellä olevia mahdollisuuksia. Metsässä retkeilemme syksyisin ja keväisin, jumppaamme urheilutalolla, hiihdämme pellolla ja isommat käyvät luistelemassa Västilän koululla talvisin. Hoitokoti Tuulikellon kanssa teemme yhteistyötä mm. käymällä lasten kanssa ilahduttamassa vanhuksia.

Vuonna 2004 päiväkodissa tehtiin peruskorjaus ja laajennus, 24-paikkaisesta tehtiin 32- paikkainen. Käytössämme ovat nykyaikaiset ja toimivat tilat. Päiväkodissamme on oma keittiö, jossa valmistetaan kaikki ruoat.

 Vuonna 2013 Koskenkorvan ryhmäperhepäivähoitokodin loputtua, esioppilaat siirtyivät Västilän koulun tiloihin. Teemme päivittäistä yhteistyötä Västilän koulun kanssa ja tulevat ekaluokkalaiset saavat tottua omassa tahdissaan koulun tavoille esiopetusvuoden aikana. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Koskenkorvan alueen perhepäivähoitajien kanssa, koska olemme lasten varahoitopaikka hoitajien lomien aikana.

Päiväkodissamme on neljä ryhmää ja lasten ikäjakauma on 1 - 5 vuotta. Lapsilähtöisyys, kiireetön ja turvallinen arki ovat meille tärkeitä niin päiväkodissa kuin esiopetusryhmässä. Otamme nämä huomioon jokapäiväisessä arjessamme, kohtaamalla jokaisen lapsen myös yksilönä päivän aikana. Siihen pystymme toimimalla usein pienryhmissä, jota tulevaisuudessa lisäämme yhä enemmän. Tärkeä tavoitteemme on saada paljon onnistumisen kokemuksia kaikille lapsille, jonka kautta lapsen itsetunto vahvistuu.

Meillä on työyhteisö joka tekee työtä sydämellään, ottaen arjen keskellä mahdollisimman paljon huomioon jokaisen lapsen ja perheen tarpeet.

– Marianne Anjala

 

TAMMIKUHNALA
puh. 044 4191 460
Osoite: Nikkolantie 12A

Päiväkodinjohtaja, puh. 044 4191 736
Erja Vainionpää

Vastaava lastentarhanopettaja, puh. 044 4191 462
Raija Pyymäki

Ryhmät

Hipsuvarpaat 1-6-vuotiaat,  vuorohoitoryhmä (ma – pe klo n. 4 – 23.00)
puh. 044 4191 461

Kastehelmet  1 – 3-vuotiaat
puh. 044 4191 897

Menninkäiset 3 – 5-vuotiaat
puh. 044 4191 455

Taikatakit 3 – 5-vuotiaat
puh. 044 4191 804

Tiitiäiset 3- 6-vuotiaat
puh. 044 4191 457

Tiukutähdet 1-3-vuotiaat
puh. 044 4191 268

Tuulihatut 3-5-vuotiaat
puh. 044 4191 460

Keittiö
puh. 044 4191 750
Siivous
puh. 044 4191 681

Aloitimme toimintamme 10.9.2018. Meille siirtyi lapsia ja aikuisia Ala-Kuhnalan päiväkodista, Päiväkoti Ennusta,  Krannin -,  Lukuradin -,  ja Palonkylän ryhmiksistä sekä vuorohoitoa tarvitsevat lapset Paimenkujan päiväkodista.  Rakennamme tällä hetkellä uutta toimintakulttuuria aivan uudessa päiväkodissa. Talossa toimii seitsemän ryhmää, paikkoja on yhteensä 132 lapselle.

 

VANAMO
puh. 044 4191 885
Osoite: Kalliolantie 2

Vastaava lastentarhanopettaja, puh. 044 4191 885
Reetta Ilomäki

Ryhmät

Salainen Laakso
puh. 044 4191 844
Satumetsä
puh. 044 4191 751

Päiväkoti Vanamo on perustettu 2006 Ilmajoen Ahonkylään vanhaan Säästöpankin rakennukseen Ahonkylän koulun viereen. Vanamon toiminta on muokkautunut vuosien saatossa esiopetuspaikasta pienten lasten päiväkodiksi.

Päiväkodissamme on tärkeää luoda lapselle hyvä ja turvallinen arki. Arki rakentuu lapsilähtöisesti aina sen mukaan, millaisia ryhmiä lapsistamme koostuu. Pienryhmät muodostuvat yksilöllisesti jokaisen lapsen tarpeista käsin, mitä ei ikä aina määritä. Tärkeämpää on, että oma pienryhmä on juuri lapsen omille taidoille sopiva. Pienryhmissä lauletaan, leikitään, liikutaan, taiteillaan, tutkitaan, ihmetellään ja opitaan uutta.

Kivijalka hyvälle ja turvalliselle arjelle on hoiva, huolenpito, syli ja läheisyys sekä ehdoton hyväksytyksi tulemisen tunne. Sieltä käsin on turvallista lähteä tutkimaan, tutustumaan, liikkumaan, leikkimään ja oppimaan.  Meille tärkeitä hyvän arjen rakennusaineita ovat myös positiivinen ja luottavainen ilmapiiri, luovuuden tukeminen ja lapsen oma vaikuttamismahdollisuus, tunne kuulluksi tulemisesta. Tärkeää ja työtämme ohjaavaa on myös vanhempien kanssa käydyt kasvatuskeskustelut, niin lapsen tuonti- ja lähtötilanteissa kuin varsinaisissa pysähtymisissä lapsen asioiden ääreen vasu- ja arviointikeskusteluissa.

 

VÄSTILÄ
puh. 044 4191 819
Osoite: Hyövältintie 4

Päiväkodinjohtaja, puh. 044 4191 882
Marianne Anjala

Lastentarhanopettaja
Linda Vuorela

Vuonna 2013 alueen esioppilaat siirtyivät Päivätien päiväkodista Västilän koulun tiloihin. Västilässä työskentelee päiväkodin työntekijöitä ja olemme tiiviissä yhteistyössä päiväkodin ja  Västilän koulun kanssa. Tulevat ekaluokkalaiset saavat tottua omassa tahdissaan koulun tavoille esiopetusvuoden aikana. Loma-aikoina hoitoa tarvitsevat esioppilaat ovat varahoidossa Päivätien päiväkodissa. Lapsilähtöisyys, kiireetön ja turvallinen arki ovat meille tärkeitä niin päiväkodissa kuin esiopetusryhmässäkin . Otamme nämä huomioon jokapäiväisessä arjessamme, kohtaamalla jokaisen lapsen myös yksilönä päivän aikana.

Meillä on työyhteisö joka tekee työtä sydämellään, ottaen arjen keskellä mahdollisimman paljon huomioon jokaisen lapsen ja perheen tarpeet.

– Marianne Anjala

 

PERHEPÄIVÄHOITO
Perhepäivähoidosta vastaa perhepäivähoidon ohjaajat.

Ahonkylän alue                                    Teija Elo                                044 4191 264
Huissin alue                                          Elina Pelto-Piri                    044 4191 265
Neiro/ Pojanluoma (itäinen) alue    Katja Antila                          044 4191 747
Keskustan alue                                     Teija Elo                                044 4191 264
Koskenkorvan alue                               Elina Pelto-Piri                    044 4191 265
Nopankylän alue                                   Elina Pelto-Piri                    044 4191 265  
 

Perhepäivähoitajia työskentelee eri puolilla Ilmajokea. Hoitajien sijainti antaa perheille mahdollisuuden, että voivat hakea lasta perhepäivähoitoon ns. oman kylän hoitajalle. Yhdellä perhepäivähoitajalla saa olla hoidossaan enintään neljä alle kouluikäistä lasta kokopäivähoidossa ja sen lisäksi esikoulua tai koulua käyvä lapsi, joka on osapäivähoidossa. Hoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan hoidettavien lasten lukumäärään.

Hoitoa järjestetään perhepäivähoitajan kotona siten, että hoitaja hoitaa lapsia yksin tai sitten parihoitajan kanssa. Perhepäivähoidossa ehdottomana rikkautena on kodinomaisuus. Toiminta perhepäivähoidossa muistuttaa läheisesti kotona tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta, koska ryhmä on pieni. Perhepäivähoitajan koti tarjoaa lapselle rauhalliset kodinomaiset puitteet, pysyvän hoitosuhteen eli yhteistyö vanhempien kanssa on jokapäiväistä. Perhepäivähoitaja on usein kuin ”perheenjäsen”, joka seuraa lapsen elämässä mukana aikuisikään saakka. Vähättelemättä myöskään hoitajan perhettä, josta myös muodostuu tärkeä osa perhepäivähoidon arkea.

 

 

VARHAISERITYISKASVATUS

Kun varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee kehityksensä tueksi erityistä hoitoa ja kasvatusta, puhutaan varhaiserityiskasvatuksesta. Lapsi voi tarvita eripituisia aikoja tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan yhdessä huoltajien ja kasvatushenkilöstön sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuki aloitetaan mahdollisimman varhain.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä ja hyvää itsetuntoa yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) on osa kunnan varhaiskasvatushenkilöstöä ja vastaa tukea tarvitsevien lasten asioista ja tuen järjestämisestä varhaiskasvatukseen. Kelto työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatushenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu:

  • lasten tuen tarpeen tunnistaminen yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa
  • antaa ohjausta ja neuvontaa tukea tarvitsevien lasten asioissa
  • suunnitella lapsen tarpeiden mukainen tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön ja huoltajien kanssa
  • osallistuu tarvittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien /HOJKSien (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laadintaan ja seurantaan
  • ohjaa tarvittaessa lapsia samanaikaisopetuksena lastentarhanopettajan kanssa, pienryhmissä tai yksilöllisesti

Muiden yksiköiden varhaiserityiskasvatus
Aila Peltola, elto                 Päiväkoti Tammikuhnala, integroitu ryhmä (puh. 044-4191 455)
Sirpa Niemi, lto                  Peuralan päiväkoti ja esiopetusyksikkö