Taloustoimisto

Taloustoimisto hoitaa kunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Henkilökuntamme tehtäviin kuuluu lisäksi kassanhallinta, myynti- ja ostoreskontran hoito, kunnan laskujen maksu, kunnan vakuutukset, arvopaperit ja saatavien perintä, henkilökohtaisten arava- ja korkotuki- sekä kunnan anto- ja ottolainatietojen ylläpito.

 

------------

Verkkolaskuosoitetiedot
Ilmajoen kunta, Y-tunnus 0178008-8
Verkkolaskuosoite  003701780088 
Välittäjä CGI Suomi Oy, välittäjän tunnus 003703575029

Kunnan kaikkien toimipisteiden paperiset laskut lähetetään osoitteeseen:
Ilmajoen kunta, Ostolaskut, PL 23, 60801 ILMAJOKI
ostolaskut@ilmajoki.fi

Ilmajoen kunnan maksumuistutus- ja perintäasiat hoitaa Perintätoimisto Lindorff

Ilmajoen kunnassa on käytössä rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero.
Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että ostaja suorittaa palvelun myynnistä arvonlisäveron myyjän puolesta. Näin ollen Ilmajoen kunnan tulee saada rakentamispalveluostoista  arvonlisäveroton lasku.

 

Hallinto- ja talousjohtaja
Marko Lähde, 044-4191 201

Kirjanpitäjä
Marianne Kiukkonen
puh 044 4191 230

Kirjanpitäjä
Heli-Maria Ala-Varvi
puh 044 4191 219

Laskentasihteeri
Tiina Riihikangas
puh 044 4191 220
- ostoreskontra ja maksuliikenne
- kunnan anto- ja ottolainat

Toimistosihteeri
Marianne Tallgrén
puh 044 4191 211
- ostoreskontra

Laskentasihteeri 
Heli Malkola
puh 044 4191 222
- myyntireskontra, kunnan saatava- ja perintäasiat sekä velkajärjestelyasiat, henkilökohtaiset arava- ja korkotukilainat, aravalainojen laskutus