Kunnanvaltuusto 2017 - 2021

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.
Kunnanvaltuustoon valitaan 35 valtuutettua.


Mannersuo Martti,  puheenjohtaja
Koskela Markku, 1. varapuheenjohtaja
Koivuluoma Matti,  2. varapuheenjohtaja

Akkanen Hannu
Haapala Jussi
Hannuksela Juho
Hautala Salme
Hautamäki Pauliina
Kananoja Reetta
Kankaanpää Timo
Karvonen Juha-Pekka
Knuuttila Kari
Koskela Harri
Koskimies Heikki
Kuula Heikki
Lahti Risto
Luhtala Pentti
Lähdesmäki Juhana
Mänty Sofia
Niemelä Janne
Niemistö Esa
Palmu Veli-Jukka
Petäjävirta Irma
Pöytälaakso Niclas
Rahko Maria
Rahkola Helena
Ranto Ahti,  kunnanhallituksen puheenjohtaja
Raumanni Juho
Reinilä Johanna
Renkola Jari
Tuomikoski Timo, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Tuuri Timo
Yli-Ojanperä Kirsti
Ylisaukko-oja Matti
Ålander Antti, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Martti Mannersuo
p. 0500 669267

1. varapuheenjohtaja
Markku Koskela

2. varapuheenjohtaja
Matti Koivuluoma

Sidonnaisuudet


Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ahti Ranto
p. 0500 364704

1. varapuheenjohtaja
Timo Tuomikoski

2. varapuheenjohtaja
Antti Ålander