VESILAITOS

Vesilaitos toimittaa talousvettä lähes koko kunnan alueelle n 790.000 m3 vuodessa. Vesilaitos ostaa vettä Lakeuden Vesi Oy:ltä. Kunta huolehtii riittävän käyttöveden saannin turvaamisesta.

Talousveden laatu    

 

Veden kovuus

1 pehmeä (asteikko 1-4)

alle 1,3 mmol/l

alle 7 odH (saksal.kovuusaste)     

vesilaitoksenhoitaja
Markku Koskela
puh. 044 4191 801


laitosmies
Kallio Rami
GSM 044 4191 876

vesihuollon päivystys työajan ulkopuolella puh. 044 4191 800