Viemäröintityö haja-asutusalueilla

Ilmajoella haja-asutusalueen viemäröintiprojekti aloitettiin vuonna 2009. Tällöin asetettiin ohjeellinen aikataulu toteuttamiselle.

Viemäröintikartta

Ohjeellinen aikataulu, jota toteutetaan määrärahojen puitteissa ja erillispäätöksillä näkyy alla. Taulukkoon on merkitty jo toteutuneet hankkeet, tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet sekä myös ne hankkeet, joiden toteuttamisaikataulusta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä.

TOTEUTUNEET

v.2009-12

VALMIIT

v.2013

VALMIIT

v.2014

v.2016

HUISSI

RENGON-

KYLÄ

TUOHISTON-

MÄKI

SAUNALOUKKO (ei vielä toteutunut / päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)

PIIRTOLA, RAHKOLA, JOUPPILA SAARAKKALA TUOMIKYLÄ

POSSOLA (toteutunut 2016)

OKSIMÄKI (etelä), SILTALA, RIISTAVALLI

RÖYSKÖLÄ

 

 

RAHNASTO

KAHRAKUUSI    

 

v.2017

v.2018

v.2019

v.2020

HAVUSKYLÄ

(ei vielä toteutunut / päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)

POJANLUOMA (päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty) KAHMANMÄKI (päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)

SAVUNEN (päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)

PEURALA

(ei vielä toteutunut / päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)

MANTILANMÄKI(päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)

RITOLA (päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty) SUDENKYLÄ (päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)

TUOMIKYLÄ II-vaihe

(toteutuu valtuuston päätöksen mukaisesti vuosina 2017 - 2018)

    OKSIMÄKI pohjoinen (päätöksiä toteuttamisesta ei ole vielä tehty)
       

 

Kunnallistekniikan insinööri
Paananen Sari (virkavapaalla)

vs. kunnallistekniikan insinööri Penttilä Tiina
puh. 044 4191 305

Työmaamestari
Alatalo Jari
puh. 044 4191 318

Työnjohtaja
Harri Valtari
puh. 044 4191 842