Isyys, lapsen huoltajuus ja elatus

Isyyden selvittäminen

Jos lapsen vanhemmat eivät ole naimisissa lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustamalla. Isyyden vahvistamista edeltää isyysselvityksen tekeminen, jonka tarkoituksena on varmistua miehen biologisesta isyydestä.

Isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät asiat hoidetaan lastenvalvojan luona. Isyystunnustuksen hyväksyy vielä maistraatti.

Lapsen huolto

Avio- ja avoeron yhteydessä vanhemmat voivat laatia lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen elatuksesta, huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Jos vanhemmat eivät pysty yhdessä sopimaan huoltajuudesta, haetaan asialle käräjäoikeuden ratkaisu.Tarvittaessa oikeus pyytää selvityksen lapsen olosuhteista sosiaalityöntekijältä.

Elatusapu- ja tuki

Vanhemmilla on lakiin perustuva velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, maksaa lapsestaan erillään asuva vanhempi elatusapua. Elatusavusta sovitaan lastenvalvojan luona.

Jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta, turvataan lapsen elatus Kelan maksamalla elatustuella. Sen saamiseksi vanhemmilla on oltava kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Kela vastaa elatustuen myöntämisestä ja maksamisesta sekä elatusapujen perinnästä.

Elatusapujen indeksikorotuksista saa lisätietoja lastenvalvojalta.

Lastenvalvoja / sosiaalityöntekijä
Johanna Yli-Sikkilä
puh. 044 4191 253

  

Soittoaika
ma-to klo 10-11