Työttömien palvelut

 

Etsivä nuorisotyö 15-28

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, auttaa heitä elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii tukena tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä miten toimia, tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan arkisten asioidensa hoitamiseksi. Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-28-vuotiaille nuorille, joiden kotikuntana on Ilmajoki.

Ilmajoen Etsivä nuorisotyö koostuu yksilöohjauksesta ja ryhmätoiminnoista. Yksilöohjauksessa paneudutaan yhdessä nuoren kanssa häntä kiinnostaviin opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksiin. Ryhmätoiminnoissa keskitytään monipuolisesti mm. arjen hallintaan ja vapaa-ajantoimintaan.

Etsivät auttavat etsimään opiskelu- ja työpaikkoja, tulevat kaveriksi hoitamaan asioita, selvittävät sinun kanssa toimeentulo- ja harrastusmahdollisuuksia. Jos haluat kysyvät välillä ihan vaan että mitä kuuluu. Tavata voidaan vaikka kahvin merkeissä.

Etsivän nuorisotyön nuoriso-ohjaajat Iina Kallio-Kujala 044 4191 848 ja Tytti Nevala 044 4191 849.

Katso lisää Etsivän nuorisotyön nettisivuilta.

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämä toimenpide pitkään työttömänä olleille ja nuorille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 1.9.2001). Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aktivointisuunnitelmasta ja siitä tehdään erilliset ja yksilöidyt sopimukset yhdessä asiakkaan, kuntouttavan työtoiminnan järjestäjän eli Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen ja TE-toimiston tai TYP:n edustajan kanssa.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan omissa työyksiköissä tai sopimuksella kuntayhtymissä, seurakunnissa, valtion yksiköissä, rekisteröidyissä yhdistyksissä tai säätiöissä. Yrityksiin ei voida järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti eri yksiköiden avustavia tehtäviä, kuitenkin siten että ne on sovitettu kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön työ- ja toimintakyvyn mukaan ja ovat työmarkkinoille pääsyn kannalta riittävän mielekkäitä ja vaativia. Kestoltaan kuntouttava työtoiminta voi olla 1-4 päivää viikossa ja 4-6 tuntia päivässä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan osallistumispäiviltä toimintaraha tai ylläpitokorvaus 9 euroa päivältä sekä lakisääteiset matkakustannukset.

Tervetuloa Ilmajoen kunnan järjestämiin kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin!

Akin paja
Lastu-puutyöryhmä
Maisemointi-ryhmä
Silmu-kädentaitoryhmä
Verso-nuortenryhmä
Kelo -entisöintiryhmä

 

Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus

Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus TYP on alueen kuntien, TE-toimiston sekä Kelan lakisääteinen monialainen palveluverkosto.

TYP:n tehtävänä on auttaa asiakasta sijoittumaan työmarkkinoille tai muihin palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin. TYP:n tavoitteena on edistää yksilöllisesti asiakkaan työkykyisyyttä ja työllistymistä. TYP:ssa asiakkaita palvelevat TE-toimiston, sosiaalitoimiston ja Kelan työntekijät yhdessä. Mukana verkostossa on myös työnhakijoiden terveydenhoitaja. Asiakkuus alkaa henkilökohtaisella kutsulla tai jatkuu sovitun aikavarauksen mukaisesti. TYP:ssa laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllinen suunnitelma, jossa sovitaan tarjottavista palveluista ja tuesta.

Yhteystiedot sosiaalityöntekijä Ritva Uusipaikka 044 4191 256 soittoaika ma-to 10-11.
Ilmajoen sosiaalitoimisto os. Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

 

Työnhakijoiden oma terveydenhoitaja

JIK-kuntien työttömillä on mahdollisuus päästä omalla paikkakunnallaan terveystarkastukseen. Ajan voi varata sosiaalitoimistossa tai TE-toimistossa asioinnin yhteydessä. Voit myös varata suoraan ajan terveydenhoitaja Tiina Linnalta 044-790 2317.

 

Starttipaja

Starttipaja on tarkoitettu 16 – 28 -vuotiaille ilmajokisille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta koulutus- ja työmarkkina-asemansa parantamiseksi sekä arjen taitojen kohentamiseksi.
Toiminnallisen Starttivalmennuksen keinoin pureudutaan niin työ- ja koulumaailmassa tarvittavien taitojen kuin elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja tukemiseen.

Yhteystiedot starttipajan yksilövalmentaja Marjo Kauppinen 044-4191 249
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Työllisyypalvelut

Ilmajoen kunnan työllisyyspalvelut on palveluyksikkö, joka tukee pitkään työtä hakeneiden kuntalaisten työllistymistä ja työelämäosallisuutta sekä yritysyhteistyötä. Työllisyyspalveluihin voi hakeutua TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), sosiaalipalveluiden, muiden yhteistyötahojen ja työnhakijan omasta aloitteesta. Työllisyyspalvelut on suunnattu ilmajokisille asiakkaille.

Työnhakijana saat yksilöllistä ohjausta ja valmennusta työnhakuun, etenemiseen kohti työllistymistä tai koulutusta. Työelämään johtava polku voi sisältää yksilöllisten tarpeiden mukaan erilaisia jaksoja työkokeilussa, koulutuksessa ja tuetussa työssä.

Työnantajille työllisyyspalvelut tarjoaa räätälöityä, toimialakohtaista asiantuntijuutta henkilöstön rekrytointiin ja työllistämisen tukitoimenpiteiden hyödyntämiseen.

Toimipaikka on Ilmajoen kunnantalolla toisessa kerroksessa os. Ilkantie 18.

Yhteystiedot;
Virpi Pakka työllisyyskoordinaattori 044-4191 602
Riitta Lappalainen työnsuunnittelija 044-4191 690
Aki Salli pajaohjaaja/työnsuunnittelija 044-4191 820

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi


 


  

Sosiaalityöntekijä
Ritva Uusipaikka
puh. 044 4191 256

soittoaika ma-to klo 10-11