Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tulee hakea ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat mm. eläinsuojat, turkistarhat, maidonkäsittelylaitokset, peittaamot ja maankaatopaikat. Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa on tarkemmin lueteltu ne toiminnot, joille lupaa on haettava. Ympäristönsuojeluasetuksessa on määrätty, onko toimivaltainen viranomainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai aluehallintovirasto. Molemmat viranomaiset neuvovat tarvittaessa minne lupahakemus tulee toimittaa.

Ympäristölupahakemus tehdään liitteineen kolmena kappaleena. Ennen lupahakemuksen jättämistä kannattaa neuvotella ennakkoon lupaviranomaisen kanssa. Tämä nopeuttaa lupakäsittelyä.   

Ympäristölupahakemus (yleinen)

Ympäristölupahakemus eläinsuojille

 

 

Ympäristöinsinööri
Mika Yli-Petäys
p. 044 4191 346