Tekninen hallinto 

Tekninen hallinto koordinoi ja vastaa toimialan kehittämisestä ja luo edellytykset määrärahan puitteissa toimialan onnistumiseen tehtävissään. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten yhteyksien koordinoinnista ja asiakaspalvelun tuloksellisuudesta sekä osaston yhteisistä hankinnoista.

Meneillään olevat ja lähivuosien suunnitelmiin sisältyvät rakennushankkeet, alueelliset ja seudulliset projektit ja kehittämishankkeet työllistävät monipuolisesti toimialaa.

Hankkeen taloudellinen toteuttaminen edellyttää suunnitteluvalmiuden pitämistä riittävänä. Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvien laitosten ja kiinteistöjen valvontaa keskitetään erikseen tehtävin päätöksin.

Suunnittelussa käytetään pääasiassa ostopalveluita. Rakentamisessa käytetään urakoinnin eri muotoja sekä osaurakoinnin ja oman työn yhdistelmiä. Rakentaminen toteutetaan taloudellisesti ja olevat resurssit käytetään tehokkaasti ja joustavasti.

Tekninen hallinto vastaa seuraavien toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä:

- liikenneväylät ja muut yleiset alueet, jätehuolto, metsätalous
- kiinteistötoimi,
- vesi- ja viemärilaitos,
- teknisen toimen sisäiset palvelut (tekninen varikko, konekeskus),
- rakentaminen ja rakennuttaminen.

käyntiosoite:

Ilkantie 17 (Ilkanrati)

Tekninen johtaja
Paavo Perälä
puh. 044 4191 300

Teknisen lautakunnan pj.
Juho Raumanni

Osastosihteeri
Merja Lehto
puh. 044 4191 308