Ajankohtaista

20.07.2019

Tiedote 19.7.2019
Huissinojaan tapahtunut jätevesivuoto on saatu pysäytettyä ja jälkitoimenpiteitä on tehty.
Kunta jatkaa näytteiden ottoa yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa. Tämänhetkisen arvion mukaan päästö ei ole aiheuttanut pohjaveden pilaantumista.