Kunnalliset ilmoitukset

30.10.2017 - 06.11.2017

Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää tarjousta jätevesipumppaamoista tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankinta sisältää Tuomikylän viemäröintihankkeen (vaihe 2) jätevesipumppaamot (3 linjapumppaamoa ja 13 kiinteistö/pienpumppaamoa). Hankinta sisältää laitetoimitukset kokonaisuudessaan täydessä käyttövalmiudessa. Linjapumppaamot tulee varustaa gsm-valvonnan mahdollistavalla järjestelmällä joka sisältyy hankintaan.

Pumppaamoiden ohjeelliset tyyppipiirustukset ovat liitteenä. Tarjottavien tuotteiden tulee teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vastata pääosin tyyppipiirustusten mukaisia laitteita.

Hankintaan kuuluvat seuraavat jätevedenpumppaamot:

  • 1 kpl ᴓ 1400-kokoisia linjapumppaamoita
  • 15 kpl ᴓ 1000-kokoisia pienpumppaamoita (näistä 2 kpl tulee linjapumppaamoksi, varustetaan linjapumppaamon tapaan sähkövarustuksen osalta).

Hankintojen toimitussisältö ja varustelu on esitetty tässä tarjouspyynnössä sekä liitepiirustuksissa.

Tilaaja hankkii varsinaisen käytön aikaiset sähköliittymät.

Tarjous liitteineen toimitetaan 6.11.2017, klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ilmajoki.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Ilmajoen kunta, PL 20 60801 Ilmajoki.

Ilmajoella 27.10.2017

Sari Paananen
Kunnallistekniikan insinööri

Tarjouspyyntö
Linjapumppaamo, periaatekuva
Pienpumppaamo, periaatekuva
Pumppaamoiden mitoitustiedot 1
Pumppaamoiden mitoitustiedot 2