Kunnalliset ilmoitukset

28.06.2019 - 06.09.2019

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutoksen ehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti nähtävillä 24.6.-6.9.2019

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuulemiseen liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta:

https://epliitto.fi/vaihemaakuntakaava2muutos

Lisätietoja antaa tarvittaessa suunnittelujohtaja Antti Saartenoja ja maakuntasuunnittelija Timo Lakso.