Kunnalliset ilmoitukset

19.07.2019 - 01.08.2019

Rakennustarkastajan lupapäätökset 18.07.2019

 

Julkipanolista 18.07.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

 

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.07.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

126§

Myönnetty

19-0162-R

Kirkonkylä, 145-410-0007-0345

Rakennuslupa

Paritalo ja talousrakennus

                                                       

127§

Myönnetty

19-0163-R

Kirkonkylä, 145-410-0017-0029

Rakennuslupa

Talousrakennuksen muutostyöt

 

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 02.08.2019 virka-aikana.

 

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
p. 044 4191 349
s-posti: satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi