Kunnalliset ilmoitukset

10.01.2020

Julkipanolista 10.01.2020
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.01.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
20-0001-RJ
Peltoniemi, 145-421-0009-1351
Rakennusluvan jatkoaika


Myönnetty
20-0002-T
Lahti, 145-414-0001-0089
Hyövällinkyläntie 178, 61330 KOSKENKORVA
Despro Engineering Oy
Toimenpidelupa

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 27.01.2020 virka-aikana.

Nina Lehtola
lupasihteeri
p. 044 4191 350